โครงการ อัตลักษณ์สร้างสรรค์

ของ SMEs Creative Camp โดย ISMED นักออกแบบ 1 ใน 20 คน โดยคัดเลือกจากนักออกแบบทั่วประเทศ (2555)

โครงการพัฒนางานออกแบบและบรรจุภัณฑ์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (16-17 ส.ค. 2555)

โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล(ภาคใต้)

โดยศูนย์บ่มเพาะวิสหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (24-26 ก.ย. 2555)

วิทยากรพิเศษ

แนะแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าด้วย ดีไซน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA)

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ประจำจังหวัดสกลนคร

โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่น ระยะที่ 1 ( ก.ค.-ส.ค. 2556)

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ประจำจังหวัดสกลนคร

โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่น ระยะที่ 2 ( ก.ค.-ส.ค. 2557)

วิทยากรพิเศษ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ในกลุ่มประเทศอาเซียน. โดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดสมุทรสาคร (13 มีนาคม 2557)

พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับหลายผลิตภัณฑ์

โดยใช้อัตลักษณ์ดีไซน์ ในกลุ่มผู้ผลิต เครื่องสำอางค์ ในกลุ่มผู้ผลิต อาหาร ในกลุ่มผู้ผลิต เครื่องดื่ม และงานบริการอื่นๆ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งอยู่)

เครื่อข่ายธุรกิจบิสคลับส่วนกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์

ที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์

แนะแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยดีไซน์ ศูนย์บ่มเพาะฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โค้ชแนะแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

ผู้ประกอบการภาคใต้ ศูนย์บ่มเพาะฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการของเรา

บริการออกแบบ

บริการออกแบบตราบริษัท
บริการออกแบบตราสินค้า
บริการออกแบบและจัดทำ CI
บริการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
บริการออกแบบสื่อออนไลน์ทุกชนิด

บริการให้คำปรึกษา

โปรโมชั่น

ออกแบบโลโก้ดูดทรัพย์

  • ออกแบบโลโก้ดูดทรัพย์ สำหรับบริษัท
  • ออกแบบโลโก้ดูดทรัพย์ สำหรับตราสินค้า

ออกแบบสื่อออนไลน์ด่วนได้ใน 1 วัน

ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ 

บริการนักออกแบบประจำตัว

ติดต่อเรา

บริษัท รับทรัพย์ โซลูชั่น พลัส จำกัด

เลขที่ 53/1115 หมู่ที่ 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Call: 02 005 15 65 Hotline: 091 560 4744

Mail: contact@rabsubsolutionplus.co.th

Close Menu