พลังงาน + ความเชื่อ + การกระทำ นำมาซึ่งพลังซึ่งไม่อาจรู้ได้ว่าจะสามารถทำให้เกิดแรงดึงดูดได้

   ลูกค้าจะได้รับการคำนวนดวงชะตาพื้นดวง ของเจ้าของธุรกิจ รวมถึงดวงภาพรวมการส่งเสริมของหุ้นส่วนบริษัทอีกด้วย พร้อมไฟล์ที่ทางบริษัทส่งให้ จะเป็นไฟล์ Ai คุณภาพสูงที่สามารถส่งร้านปริ้นในการทำป้ายกิจการ หรือนำไปใช้ในการออกแบบอื่นๆ อีกทั้งทางเราจะทำการส่งไฟล์ตรายาง ที่สามารถทำตราบริษัท ได้ถูกต้องตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกด้วย

ในขั้นแรก

ลูกค้าจะได้โลโก้ไปเลือกก่อน หลังจากได้แบบที่ชอบแล้ว จะนำไปพัฒนาต่อไป จนได้แบบที่สามารถใช้งานได้จริง พร้อมทำไฟล์ตรายางให้ฟรี

ส่ง

1. วัน เดือน ปีเกิด เวลาตกฟาก(เวลาเกิด) ของ เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่

2. บอกชนิดหรือประเภทของธุรกิจ

3. หากเป็นตราสินค้า หรือ โลโก้ผลิตภัณฑ์ให้บอกชนิดหรือประเภทของสินค้านั้นๆ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Close Menu