เมื่อเทรนด์ของโลกเปลี่ยนไป การสร้างแบรนด์ในปัจจุบันจึงมีเงื่อนไขต่างๆเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานบนสื่อดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรืองานบนแพลตฟอร์มดิจิตอลอื่นๆ  เพื่อให้แบรนด์โดดเด่นยิ่งขึ้น รับทรัพย์ ดีไซน์ มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนงานออกแบบในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการมีแบรนด์เป็นของตัวเอง ด้วยดีไซน์ที่แตกต่างเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้กับกิจการเติบโตอย่างโดดเด่น ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงแข็งแรง

When the trend changes. Branding has various growing conditions. Especially work on digital media. Whether it is a website or an application on other digital platforms. To make the brand stand out even more Rabsub design is intended to support small and medium-sized enterprises (SME) as well as new entrepreneurs who want to have their own brand. With different designs to enhance the value of goods and services to the strong growth. The next step is strong.

รับทรัพย์ ดีไซน์  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2554 โดยจุดประสงค์เริ่มแรกคือ ต้องการที่จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกอบการที่มีทุนน้อย แต่ต้องการงานออกแบบที่สวยงามแตกต่างไปจากร้านงานพิมพ์ทั่วไป ในราคาที่ผู้ประกอบการสามารถจ่ายได้

Rabsub Design Established in 2011. with the initial purpose. Want to be the new choice for entrepreneurs with little capital. But the design is different from general printing. A price they can afford.

สถานการณ์น้ำท่วมในปี 2554 นอกจากจะทำให้กิจการหลายๆแห่งเลิกกิจการและหลายร้อยคนที่ต้องกลับมานับหนึ่งกับธุรกิจ รับทรัพย์ ดีไซน์ จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการกลุ่มเล็กๆ ให้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมไปจนถึงการผลิตเพื่อรองรับผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการผลิตน้อยกระทั่ง รับทรัพย์ ดีไซน์ เพิ่มศักยภาพเป็นการออกแบบพร้อมผลิต สร้างสรรค์งานหลากหลายมากขึ้น อาทิเช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

 Floods in 2554, in addition to making several acquisitions. Dissolution and hundreds of people have returned to square one with the business, we have earned the trust of a small group. Design and product development. Coverage devoted to production operators with the ability to produce less. Until we improve the design and production. Create more variety such as logo design, product packaging, print media, etc.

ปัจจุบัน รับทรัพย์ ดีไซน์  ได้เปลี่ยนมาเป็น “บริษัท รับทรัพย์ โซลูชั่น พลัส” มีความพร้อมในการรองรับงานให้คำปรึกษา ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ตลอดจนงานออกแบบและผลิตฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ได้อย่างครบวงจร เพื่อผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

Nowadays, the property has been transformed into  “Solution Plus Company”. With a long experience. The design and production of printed packaging products fully. To the entrepreneur.

บริการของเรา

บริการออกแบบ

บริการออกแบบตราบริษัท
บริการออกแบบตราสินค้า
บริการออกแบบและจัดทำ CI
บริการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
บริการออกแบบสื่อออนไลน์ทุกชนิด

บริการให้คำปรึกษา

โปรโมชั่น

ออกแบบโลโก้ดูดทรัพย์

  • ออกแบบโลโก้ดูดทรัพย์ สำหรับบริษัท
  • ออกแบบโลโก้ดูดทรัพย์ สำหรับตราสินค้า

ออกแบบสื่อออนไลน์ด่วนได้ใน 1 วัน

ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ 

บริการนักออกแบบประจำตัว

ติดต่อเรา

บริษัท รับทรัพย์ โซลูชั่น พลัส จำกัด

เลขที่ 53/1115 หมู่ที่ 2 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

Call: 02 005 15 65 Hotline: 091 560 4744

Mail: contact@rabsubsolutionplus.co.th

Close Menu